Firefox Only   FREEBOOTER - ANIME Logo   Firefox Only

Saiunkoku Monogatari - Wer ist wer? Eine kleine Personalenzyklopädie.


Die Kou-Familie (jap. rot)


Kou Shuurei Shi Seien Shi Seiran Kou Shouka
Kou Shuurei
Shi Seien
Shi Seiran
Kou Shouka
Shoukun Ri Kouyuu Kou Reishin Kou Kurou
Shoukun
Ri Kouyuu
Kou Reishin
Kou Kurou

Die Shi-Familie (jap. purpur)


Shi Ryuuki Shi Senka Suzuran
Shi Ryuuki
Shi Senka
Suzuran
Die Shi-Prinzen
Die Shi-Prinzen

Die Ran-Familie (jap. blau)


Ran Shuuei Ran Ryuuren Shi Seiran Ran Juusan
Ran Shuuei
Ran Ryuuren
Gyokuka
Ran Juusan
Ran Setsuna
Ran Setsuna

Die Kou-Familie (jap. gelb) - Wird genauso wie „rot“ gesprochen, aber anders geschrieben


Ko Kijin
Kou Kijin

Die Heki-Familie (jap. Grün)


Heki Hakumei Heki Karin Ouyou Jun Heki Banri
Heki Hakumei
Heki Karin
Ouyou Jun
Heki Banri

Die Sa-Familie (jap. braun)


Sa Enjun Hyou Eiki Sa Shunki Sa Chuushou
Sa Enjun (Sa Taiho)
Hyou Eiki
Sa Shunki
Sa Chuushou
Sa Soujun Sa Sakujun Sa Kokujun
Sa Soujun
Sa Sakujun (Rin Senya)
Sa Kokujun

Die Koku-Familie (jap. schwarz)


Haku Raien Koku Yousei
Haku Raien
Koku Yousei

Die Haku-Familie (jap. weiß)


Haku Riou Haku Riou Haku Ruka Shusui
Haku Riou
Haku Riou
Haku Ruka
Shusui

Unabhängige - mehr oder weniger


Sho Taishi Sho Taishi Sou Taifu Kei Jiro
Sho Taishi
Sho Taishi
(Lichtgestalt Purpur)
Sou Shungai (Taifuu-Sou)
Kei Jiro
Kourin Medicus You Medicus You Uu Uu
Kourin
Medicus You
Medicus You
(Lichtgestalt Gelb)
Uu Uu
Santa Kocho Kai Yu TanTan
Santa
Madame Kocho
Kai Yu
TanTan
Riku Seiga Ki Kouki Ryou Anju Ou Ki
Riku Seiga
Ki Kouki
Ryou Anju
Ou Ki
Son Ryouou You Shuu To Eigetsu Yogetsu
Son Ryouou
You Shuu
To Eigetsu
Yogetsu
Rou Ensei Tei Yuushun Sai Shou Sai Rin
Rou Ensei
Tei Yuushun
Sai Shou
Sai Rin
Meishou Shourin Youshun Shiba Jin
Meishou
Shourin
Youshun
Shiba Jin
Doushuu Yu Jun Shuuran Shin Suou
Doushuu
Yu Jun
Shuuran
Shin SuouNews  |  Releases |  Lizenzen |  Disclaimer |  Impressum und Datenschutzerklärung

Copyrights@2005-2012 by FREEBOOTER ANIME